Welkom

Het is leuk om in de natuur rond te kijken. Het is erg mooi om de natuur te zien leven en ontwikkelen. Ik vind het leuk om de vogels in de verschillende seizoenen te zien. Ik heb een aantal vogels gefotogrefeerd en hier op de website opgenomen. De site is nog volop in ontwikkeling en de verschillende soorten zullen tzt geplaatst worden. Op dit moment wordt flash paginas omgezet in HTML voor mobile devices

Aalscholver Appelvink Boompieper
Bergeend Blauwe Reiger Boerenzwaluw
Braamsluiper Bruine Kiekendief Buizerd
Ekster Fazant Fitis